معاونین دبیر علمی و اجرایی


محمد رضا زرین دست
دبیر علمی
محمدرضا زرین دست
  مجید مسگرطهرانی
دبیر اجرایی
مجید مسگرطهرانی
فاطمه اشرفی
رئیس هیئت علمی
فاطمه اشرفی
  محمد ناصحی
معاون دبیر علمی
محمد ناصحی
زینب مسگرطهرانی
قائم مقام دبیر اجرایی
زینب مسگرطهرانی
  سید محسن خاموشی
مشاور دبیر اجرایی
سید محسن سیدخاموشی
فاطمه نور بخش
معاون هیئت علمی
فاطمه نوربخش
  سولماز خلیفه
معاون دبیر علمی
سولماز خلیفه
رضا رنجبر
رئیس کمیته داوران
رضا رنجبر
  فلورا فروزش
معاون کمیته داوران
فلورا فروزش
حسن افتخار اردبیلی
مشاور دبیر علمی
حسن افتخار اردبیلی
  حسین ملک افضلی
مشاور دبیر علمی
حسین ملک افضلی
میلاد روشن
شورای هماهنگی
میلاد روشن
  شهرام ضرابیان
ویراستار بین الملل
شهرام ضرابیان

نمایندگان کنگره در دنیا

احمد الرحل
نماینده حوزه خلیج فارس
احمد الرحل
  مهدی محقق
نماینده کشور های فارسی زبان
مهدی محقق
محمد سعيدخانى
نماینده اتریش
محمد سعيدخانى
  شیر احمد سارانی
نماینده اتریش
شیر احمد سارانی

کمیته های اجرایی

هاتف بی آزار
کمیته نمایشگاه
هاتف بی آزار
  محمد هادی یوسفی
کمیته فناوری اطلاعات
محمد هادی یوسفی
زهرا کریمی کلور
کمیته خبرگزاری
زهرا کریمی کلور
  امیر بهاری
کمیته چاپ
امیر بهاری
سید مرتضی سیدخاموشی
کمیته اطلاع رسانی
سید مرتضی سیدخاموشی
  معصومه سپهری
کمیته هماهنگی
معصومه سپهری
فاطمه بغدادی
کمیته ارزشیابی
فاطمه بغدادی
  شیدا عاروان
کمیته ارتباطات
شیدا عاروان
کمیته روابط عمومی : مصطفی میرلویی
کمیته مالی : زهرا بختیاری
کمیته دبیرخانه مرکزی : سارا باقری
کمیته ثبت نام : نسرین مهران مهر
کمیته نظارت : حمید رحیمی
کمیته استقبال افتتاحیه : سعید نظری
کمیته گروه های دانشجویی : رضا فکری
کمیته پشتیبانی : رضا کمری
کمیته پذیرایی : مهری گیلانی
کمیته ارائه هدایا : سعیده شکری
کمیته انتظامات : مهدی صادقی