تماس با کنگره


فرم تماس الکترونیکی - مدت زمان پاسخ دهی : 24 ساعت


دریافت پاسخ پیام الکترونیکیسایر اطلاعات تماس

دبیرخانه کنگره
مسئول دبیرخانه : خانم نسرین مهران مهر
تلفن تماس دبیرخانه : 88811610-021
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان انقلاب، خیابان ایرانشهر، پلاک 47 طبقه اول واحد 6

ایمیل روابط عمومی : info@icb2017.com
ایمیل دبیر اجرایی : tehrani@icb2017.com
ایمیل دبیر علمی : zarindast@icb2017.com