نمایشگاه تجهیزات پزشکی

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی


27 الی 30 آذر ماه سال 1396
برج میلاد تهران


مراحل شرکت در نمایشگاه ها
- واریز هزینه درخواست اولیه شرکت در نمایشگاه، به مبلغ 20 میلیون ریال (معادل 2 میلیون تومان) به یکی از حساب های مندرج در سایت و یا اتصال به درگاه پرداخت بانکی (انتهای همین صفحه)
- ارسال فیش واریزی و تصویر روزنامه رسمی با نام شرکت به دبیرخانه کنگره
- ارسال تاییدیه و رسید پرداخت، به همراه شناسه کاربری توسط دبیرخانه کنگره
- انتخاب غرفه و ثبت نام نهایی (بر اساس تاریخ های اعلامی) به صورت الکترونیکی
- دریافت تاییدیه نهایی ثبت نام
- واریز 50 درصد از هزینه غرفه، 24 ساعت پس از ثبت نهایی (با کسر هزینه درخواست اولیه شرکت در نمایشگاه)
- تحویل چک تسویه حساب، به تاریخ یک ماه قبل از برگزاری کنگره
- تکمیل و عودت فرم قرارداد به دبیرخانه کنگره
زمان انتخاب غرفه و ثبت نام نهایی نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی
- از ساعت 10 صبح 5 مرداد 1396
زمان انتخاب غرفه و ثبت نام نهایی نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی
- از ساعت 10 صبح 10 مرداد 1396
شرایط و قوانین متقاضیان حقیقی و حقوقی
- مجوز انتخاب و ثبت نام نهایی غرفه ها، تنها پس از واریز هزینه درخواست اولیه شرکت در نمایشگاه اجرایی می شود.
- اولویت واگذاری غرفه های نمایشگاهی در این کنگره، به زمان واریز هزینه درخواست اولیه و همچنین اقدام سریع تر در انتخاب غرفه و ثبت نام نهایی (در زمان آغاز ثبت نام الکترونیکی) بستگی دارد.
- انتخاب غرفه ها تنها در زمان مقرر شده امکانپذیر بوده و ثبت نهایی آن توسط اولین شرکت متقاضی صورت می گیرد.
- الباقی هزینه ثبت نام غرفه ها، یک ماه قبل از برگزاری کنگره اخذ خواهد شد.
- تغییر ابعاد پلان غرفه مورد نظر، پس از دریافت تاییدیه پرداخت و ثبت نهایی، تنها با تشخیص و تایید کمیته تبلیغات و شورای هماهنگی قابل اصلاح است.
- متقاضی شرکت کننده در نمایشگاه در صورت انصراف می تواند حداکثر 30 روز قبل از زمان برگزاری کنگره درخواست خود را مبنی بر انصراف اعلام کند تا 60 درصد از هزینه پرداخت شده بابت اجاره کسر و عودت داده شود. در غیر این صورت امکان انصراف پس از مدت یاد شده امکان پذیر نخواهد بود.
- تاریخ و ساعت دقیق تحویل غرفه یک هفته قبل از شروع برگزاری به متقاضیان اعلام می شود.
- حضور غرفه داران در نمایشگاه ضروری است. برای امنیت و اطمینان از حضور آزادانه غرفه داران در نمایشگاه، همراه داشتن کارت شناسایی ویژه غرفه داران ضروری است.
سایر فضاهای تبلیغاتی
- جهت تبلیغ در کتاب خلاصه مقالات، پوستر، استندهای جانبی در محل نمایشگاه و اطلاع از سایر بسترهای تبلیغاتی با کمیته تبلیغات تماس حاصل نمایید.
- امکان تبلیغات در سایت از طریق مراجعه به صفحه " تبلیغات مجازی " میسر است.