شورای ریاست

دکتر مصطفی قانعی
رئیس کنگره
مصطفی قانعی

رئیس انستیتو پاستور ایران | دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری
فوق تخصص ریه
رزومه علمی و سوابق کاری
دکتر سید محمود طباطبائی
مشاور رئیس کنگره
سید محمود طباطبائی

چهره ماندگار جراحی مغز و اعضاب ایران

دکتر سید داور سیادت
مشاور رئیس کنگره
سید داور سیادت

رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران
دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی
دکتر محمدرضا زرین دست
دبیر علمی کنگره
محمدرضا زرین دست

رئیس دانشکده علوم نوین پزشکی
دکتری تخصصی فارماکولوژی
دکتر مجید مسگرطهرانی
مجید مسگرطهرانی

دبیر اجرایی کنگره بین المللی زیست پزشکی
دبیر اجرایی جشنواره بین المللی زیست دارو
دبیر اجرایی نمایشگاه بین المللی اکفا