کارگاه ها

ردیف عنوان کارگاه محل برگزاری هزینه به صورت آزاد هزینه ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره
(70 درصد تخفیف)
تاریخ های برگزاری
1
کارگاه طراحی دارو
انستیتو پاستور ایران
2
کارگاه مهندسی ژنتیک (مقدماتی)
انستیتو پاستور ایران
3
کارگاه مهندسی ژنتیک (پیشرفته)
انستیتو پاستور ایران
4
کارگاه سیستم فاژی (آنتی بادی)
انستیتو پاستور ایران
5
کارگاه کروماتوگرافی مایع (HPLC)
انستیتو پاستور ایران
6
کارگاه بیوانفورماتیک و تحلیل داده
انستیتو پاستور ایران
7
کارگاه کشت سلول
انستیتو پاستور ایران
8
کارگاه تشخیص و جداسازی سلول های سرطانی
انستیتو پاستور ایران
9
کارگاه فلوسایتومتری
مرکز تحقیقات انتقال خون ایران
10
کارگاه تغذیه و تعیین جنسیت
انستیتو پاستور ایران
11
کارگاه مدل سازی پروتین
انستیتو پاستور ایران
12
کارگاه آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی بین المللی
آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی بین المللی
محل کنگره

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه ها

- صدور گواهینامه عالی بین الملل (Gold Certificate)
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
- ثبت امتیاز بازآموزی در سیستم آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ارائه لوح فشرده و کتابچه آموزشی
- نهار و میان وعده

تماس با واحد کارگاه ها

تلفن دبیرخانه : 02188811609 الی 11