کارگاه های ویژه پاییز

ردیف عنوان کارگاه برگزارکننده مجری هزینه به صورت آزاد هزینه ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره
(70 درصد تخفیف)
تاریخ های برگزاری
1
کارگاه طراحی و تولید واکسن
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
2
کارگاه داروشناسی
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
3
کارگاه مصرف منطقی دارو
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
4
کارگاه طراحی دارو
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
5
کارگاه انجماد اسپرم، تخمک و جنین
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
6
کارگاه آنالیز سمن
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
7
کارگاه آنالیز کروموزومی
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
8
کارگاه تولید رویان موش با استفاده از تکنیک لقاح آزمایشگاهی
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
9
کارگاه تولید موش تراریخت
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
10
کارگاه ژن تراپی
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
11
کارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
12
کارگاه اکوی قلب جنین
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
13
کارگاه گیاهان دارویی
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
14
کارگاه مشاوره ژنتیک
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
15
کارگاه تغذیه و تعیین جنسیت
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
16
کارگاه مهندسی ژنتیک مقدماتی
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
17
کارگاه مهندسی ژنتیک پیشرفته
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
18
کارگاه بیوانفورماتیک و تحلیل داده
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
19
کارگاه مدل سازی پروتین
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
20
کارگاه فلوسایتومتری
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
21
کارگاه کشت سلول
انستیتو پاستور ایران بیمارستان بقیه الله
22
کارگاه تفکیک و جداسازی سلول های سرطانی
انستیتو پاستور ایران مرکز تحقیقات سرطان
23
کارگاه معاینات بالینی (اولیه) و شرح حال گیری از مریضان
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
24
کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونال
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
25
کارگاه سیستم فاژی (آنتی بادی)
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
26
کارگاه کروماتوگرافی مایع (HPLC)
انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران
27
کارگاه ارزيابی عملكرد اسپرم
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
28
کارگاه طب سنتی
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
29
کارگاه لاپاروسکوپی
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
30
کارگاه هیستروسکوپی
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
31
کارگاه MBA در پزشگی
انستیتو پاستور ایران مرکز مطالعاتی نسیم
32
کارگاه آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی بین المللی
آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی بین المللی
انستیتو پاستور ایران دبیرخانه کنگره

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه ها

- صدور گواهینامه عالی بین الملل (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
- کسب امتیاز بازآموزی

اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >

تماس با واحد کارگاه ها

تلفن دبیرخانه : 02188811609 الی 11
ساعات پاسخگویی : شنبه تا چهارشنبه - صبح از ساعت 9 الی 13 - بعد از ظهر از ساعت 14 الی 17