جشن شب یلدای برج میلاد تهران

نوع هزینه ثبت نام
ثبت نام کنندگان کنگره بین المللی زیست پزشکی رایگان
آزاد 50 هزار تومان
ظرفیت کل: 1800 نفر
ظرفیت بافی مانده: 1800 نفر
شروع ثبت نام: 1 آذرماه 1396

جشن شب یلدا